Elfennau Gwyllt - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Elfennau Gwyllt yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau.

Mae Elfennau Gwyllt yn sefydliad dielw lleol a chwmni buddiant cymunedol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, addysg, pobl, cymunedau a natur. Ein cenhadaeth yw cael pobl o bob oed allan yn yr awyr agored a’u cysylltu â natur, gwella eu bywydau, cyfleoedd a dyheadau.

Mae Elfennau Gwyllt yn gweithio ar draws y 6 sir yng ngogledd Cymru, yn bennaf mewn ardaloedd difreintiedig. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau pwrpasol, sy’n hyblyg, yn hwyl, yn addysgol, ac wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion ein cynulleidfaoedd targed.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae gennym gofnod llwyddiannus o ddarparu addysg awyr agored, prosiectau awyr agored, prosiectau cyflogadwyedd, a helpu pobl i mewn i gyflogaeth, addysg a gwirfoddoli drwy gynyddu eu sgiliau, cymwysterau, rhagolygon a hyder.

Mae ein digwyddiadau a'n gweithgareddau i gyd yn gynhwysol a gallant fod ar gyfer pawb ac unrhyw un!

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio Elfennau Gwyllt

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Ffoniwch yn ystod dyddiadur wythnos (9yb – 5yp), neu e-bostiwch unrhyw ddiwrnod o’r wythnos. Gallwn gynnal prosiectau ar unrhyw ddiwrnod. Noder, cynhelir ein gweithgareddau yn yr awyr agored yn bennaf ac fe wnawn bob ymdrech i gwrdd â’ch anghenion.