Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

2 Wish Upon A Star - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The aims of 2 Wish Upon a Star are to raise funds to improve bereavement services in Wales. Our emphasis will be on bereavement support for parents after losing their child suddenly and traumatically. We offer immediate support, counselling, play therapy, memory boxes and support groups.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Anyone in Wales who has lost a child or young person 25 years old or younger, suddenly or traumatically.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Accessible resource for disabilities
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Pendoylan Road
Groesfaen
Pontyclun
CF72 8XT

 Gallwch ymweld â ni yma:

Green Meadow
Magden Park
Llantrisant
CF72 8XTDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday to Friday, 9.30am to 4.30pm.