Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Kidz Den After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/02/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact the club

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

After school clubs provide childcare after school hours, and are a safe place for children to play, relax and socialise. Some clubs that are not run by schools can collect children from their school at the end of the day. Some after school clubs are also open during the school holidays. Children must be registered with the club, and they must be collected by parents or carers.

Kidz Den After School Club is set in Treharris Community centre with qualified and experienced staff.
We currently meet the Rhyd Y Grug School bus and receive children from Afon Taf anbd Greenfields who arrive by taxi arranged by parents.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and young people aged 3 - 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

You need to register with the club in advance.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau

  Ein costau

 • £7.50 per Sesiwn - per session

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Edwardsville Primary School
 • Ysgol Gymraeg Rhyd-Y-Grug
 • We currently meet the Rhys Y Grug School bus and receive children from Afon Taf and Greenfields who arrive by taxi arranged by parents.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Perrott Street
Treharris
CF46 5ER Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad