Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

SNAP Cymru Gogledd Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Darparwn y gwasanaethau diduedd a chyfrinachol canlynol yn rhad ac am ddim:
Llinell Gymorth
Gwaith Achos Arbenigol
Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol
Osgoi a Datrys Anghydfod

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni a gofalwyr, plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (0-25).

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun - Ddydd Gwener 9.00 - 5.00