Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig.

Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 32 o golegau ledled Cymru a Lloegr. Mae’r cwricwlwm dysgu gweithredol unigryw yn ysbrydoli myfyrwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu, gyda 50% o bob diwrnod yn cael ei dreulio’n dysgu yn yr awyr agored neu’n cymryd rhan mewn hyfforddiant corfforol.

Mae cwricwlwm y MPC wedi cael ei gynllunio i ddatblygu ffitrwydd corfforol, sgiliau hanfodol a hunanhyder ein myfyrwyr. Mae’r coleg yn gweithredu proses ymuno agored heb derfyn amser er mwyn gwneud cais, gan alluogi recriwtiaid newydd i ymuno yn wythnosol.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Mpct House, Oak Tree Court
Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Our phone lines are open everyday from 9:00am to 4:30pm, and on Tuesday, Wednesday & Thursday we’re open until 7:00pm.