Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Adoption UK Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Cymorth i deuluoedd sy'n mabwysiadu ar bob cam o’u taith fabwysiadu.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn rhiant sy’n mabwysiadu neu’n ystyried mabwysiadu, neu os ydych yn cefnogi teulu sy’n mabwysiadu, cysylltwch â'n swyddfa bwrpasol. Byddant yn eich rhoi mewn cysylltiad â'ch cydgysylltydd cymuned fabwysiadu leol ac yn dweud wrthych am y cymorth sydd ar gael yn eich ardal. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ar bynciau sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhad ac am ddim neu am gost isel. Ymunwch ag Adoption UK i fanteisio ar ystod eang o adnoddau ar-lein ac all-lein ac i ddod yn rhan o gymuned enfawr o deuluoedd sy'n mabwysiadu ledled y DU. Rydym hefyd yn darparu grwpiau i bobl ifanc wedi'u mabwysiadu sydd rhwng 11 a 25 oed.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni sy’n mabwysiadu ynghyd â'u plant a'u pobl ifanc, pobl sy’n mynd i fabwysiadu ac sy’n cael eu hasesu, a gofalwyr maeth tymor hir.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Rydym yn codi tâl am rai digwyddiadau hyfforddi a rhai gwasanaethau cymorth un i un ond mae’r grwpiau cymorth a’r diwrnodau i’r teulu’n rhad ac am ddim. Mae'r llinell gymorth ar gael i unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â mabwysiadu mewn rhyw ffordd.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni yn uniongyrchol

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Rydym yn darparu grwpiau ieuenctid i blant mabwysiedig 7 oed ac yn hŷn. Mae'r grwpiau hyn yn darparu cymorth gyda chymhareb uchel o oedolion i blant a gallant ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag ASD, ADHD, SPD ac anhwylderau niwro-ddatblygiadol eraill. Lle bynnag y bo modd byddwn yn ceisio darparu ar gyfer anableddau eraill hefyd - rydym yn gwneud asesiad unigol o anghenion pob plentyn
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Stiwdios Penhevad
Stryd Penhevad
Caerdydd
CF11 7LUCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch

 Amserau agor

Dydd Llun i dydd Gwener 10am - 2.30 pm