Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Caroline Pimm - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 15/05/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cwmbran.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Part time/flexible hours/days are available.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


£5.00 per hour for part-time and £4.50 per hour for full-time, PACEY Quality Assured Childminder. I offer a warm, welcoming, safe and secure environment and treat all children with equal concern. I have Completed the ICP and DCP, ECP and NVQ Level 3, I Have the Certificate in Childminding Practice. School pickups may be possible. I May also take children aged between 8 and 12 years subject to availability of places, and i am prepared to work flexible hours. Please Ring for details.
Completed City &Guilds Level 5 Diploma in Leadership for Children's Care Learning and Development (advanced practice)= LEVEL 5 CCLD.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi


I provide 30hr childcare offer funding.
I am signed up to the Tax Free childcare.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Please contact to discuss

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

 • £5.00 per Awr
 • £35.00 per Diwrnod

Discount for siblings.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Blenheim Road Community Primary School
 • Coed Eva Primary School
 • Croesyceiliog Primary School
 • Croesyceiliog School
 • Crownbridge Special School
 • Cwmbran High School
 • Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.
 • Greenmeadow Primary
 • Henllys Church In Wales
 • Llantarnam Community Primary School
 • Llanyrafon Primary School
 • Maendy Junior And Infants
 • Nant Celyn Primary School
 • Ponthir Church in Wales School
 • Pontnewydd Primary & Nursery
 • Rougemont School
 • St. Davids Cwmbran R.C. School
 • Woodlands Community Primary School
 • Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary
 • All Schools Considered for pick u/ drop off. None attended at present. Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad