Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Young Archaeologists' Club - YAC - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Yr unig glwb archeoleg ledled y DU ar gyfer pobl ifanc hyd at 17 oed. YAC wedi'i anelu at bobl ifanc 8-16.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Gwelwch safle gwe am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

92 Micklegate
York
YO1 6JXCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad