Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Marford Little Explorers After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/07/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 42 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 42 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children age 3 years - 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anybody


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. 48 weeks a year, We finish term time at Christmas, First week of summer holidays off and first week of Easter off.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. from The Rofft School Marford and All Saints School Gresford.

Dydd Llun 14:45 - 18:00
Dydd Mawrth 14:45 - 18:00
Dydd Mercher 14:45 - 18:00
Dydd Iau 14:45 - 18:00
Dydd Gwener 14:45 - 18:00

Pick up times vary according to the school finishing times.If there was a need for public sector shift workers requiring early morning childcare we would certainly consider opening.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - We only charge for the hours used, we take adhoc requests too if space allows.
  • £4.50 per Awr - We offer full day and sibling discounts

Sibling discount of 10%


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We are lucky enough to have a beautiful natural large outdoor area as well as a large carpark
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
We will use what ever is provided by the parent/carer
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • All Saints Voluntary Aided Sch
  • The Rofft Cp School
  • We would need to discuss.

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Pant Lane
Marford
Wrexham
LL12 8SH

 Gallwch ymweld â ni yma:

Pant Lane
Marford
Wrexham
LL12 8SHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch