Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ysgol Bro Alun After School Club - Gwersyllt - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Vacancies vary as and when required. Book on parentpay via our website.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

After School Club for pupils who attend Welsh medium Ysgol Bro Alun only, from reception class onwards.

This club is not registered with the CIW as it runs for less than 2 hours. There is also a Breakfast Club for pupils, available at the school from 8am.

Experience/Training/Qualifications: Supervisor has Level 6 qualification: Degree in Childcare. Second member of staff has Level 3 Diploma in Childcare.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:15 - 17:10
Dydd Mawrth 15:15 - 17:10
Dydd Mercher 15:15 - 17:10
Dydd Iau 15:15 - 17:10
Dydd Gwener 15:15 - 17:10

Sessions must be pre-booked before 12pm on the day of attendance. All bookings and payments are processed online through parentpay.com accessed via our website.

  Ein costau

  • £7.00 per Sesiwn - Standard charge per session. An additional charge may be applicable for late collection.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We would work with the parents to best address the child's needs.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Bro Alun

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Delamere Avenue
Gwersyllt
Wrexham
LL11 4NG Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad