Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Scope-Cydraddoldeb i bobl anabl - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Navigate-Cefnogaeth ar ddechrau'ch taith fel rhiant i blentyn anabl

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ydych chi'n rhiant i blentyn anabl sydd newydd gael diagnosis neu a ydych chi'n mynd drwy'r broses? Os felly, yna mae Navigate yno i'ch cefnogi.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Llinell gymorth am ddim
Ar agor Llun i Wener 8yb - 8yh. Sadwrn i Sul 10yb i 6yh.