Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Autism Friendly Film Screenings - Wrexham - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Offering sensory friendly screenings for people with autism and people with learning disabilities every month at cinemas across the UK.

Lights are left on low and the volume is turned down, there are no trailers before the film, people can move around the cinema and make noise as they feel comfortable, people can bring their own food and drink, people with autism and people with sensory differences can attend the cinema with their friends, siblings and other family members in an inclusive environment. Support workers / carers can attend for free with a CEA Card.siblings and other family members in an inclusive environment. Support workers / carers can attend for free with a CEA Card.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Offering sensory friendly screenings for people with autism and people with learning disabilities every month at cinemas across the UK.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please visit website for more details.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Odeon Cinema
Eagles Meadow
LL13 8DG

 Gallwch ymweld â ni yma:

Eagles Meadow
Wrexham
LL13 8DGCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad