Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Loving Days childminding Service - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 02/02/2021.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontypridd.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Full time and part time vacancies available.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a registered childminder with the CIW and a Pacey member. I have a Level 3 in Childcare and Education, working as a Nursery Nurse and Nanny in previous occupations. I'm a mum of three children, so have plenty of experience of all age groups.
My Services offer a home from home relaxed environment ensuring children are safe and secure. I provide a range of stimulating fun activities and opportunities to support a child's development as they grow and learn. My aim is to work in close partnership with parents offering flexibility and a high quality service that is reliable. I offer full time and part time places, pick up/drop off for Maes-y-Bryn Primary School and for local Nursery groups.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

All inclusive setting welcoming boys and girls from 0years to 12 years.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone is welcome to contact myself directly


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Available all year round with exceptions for holidays days.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Can offer wrap around care.

Dydd Llun 06:30 - 18:00
Dydd Mawrth 06:30 - 18:00
Dydd Mercher 06:30 - 18:00
Dydd Iau 06:30 - 18:00
Dydd Gwener 06:30 - 18:00

I am flexible with hours and maybe able to offer weekends on request.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - Please call for details.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
I am happy to support children with Additional learning needs, but as yet do not have any experience. I would take any training that's necessary in order to feel fully confident to care for that specific child's needs.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Currently the back garden is excluded due to undergoing work. Will register for use when ready.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Happy to use nappies provided by parents.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
One friendly cockerpoo dog.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
English language is used, but support basic welsh through songs, books and Ti a Fi playgroups.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Maesybryn Primary School
  • Maes-y-Bryn primary school and local playgroups.Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch