Makaton Connections - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Introducing Makaton Melody.

Communicate and Connect in an inclusive environment.

Parent and toddler /child sessions involving games, sensory elements , movement , well known stories and songs alongside Makaton, a unique language programme .

Follow Makaton Connections on Facebook to keep updated on session dates. Sessions start April– 11th, 25th Saturday.

From ages 18 months to 5 years. 3.50 per child.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and parents

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone who requires to learn Makaton

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes I work at Ty Hafan and so I have a good knowledge around this area.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Available anytime. Just email me preferably but ring me too afternoons preferably