Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Makaton Connections - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Introducing Makaton Melody.

Communicate and Connect in an inclusive environment.

Parent and toddler /child sessions involving games, sensory elements , movement , well known stories and songs alongside Makaton, a unique language programme .

Follow Makaton Connections on Facebook to keep updated on session dates. Sessions start April– 11th, 25th Saturday.

From ages 18 months to 5 years. 3.50 per child.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and parents

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - 3.50 per child. Resources are included. Siblings an extra 50p.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone who requires to learn Makaton

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes I work at Ty Hafan and so I have a good knowledge around this area.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Available anytime. Just email me preferably but ring me too afternoons preferably