Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

AR GAU - Bridging the Gap Youth After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 0 misoedd. Please contact us to discuss


Beth rydym ni'n ei wneud

Bridging the Gap Youth provides After School Youth Club for young people aged 8-19 and is fully inclusive of young people with specific needs. Whilst at the club young people have the opportunity to take part in a variety of activities such as computers, cookery, sports, art & crafts, gardening, music and games we also have daily offsite sensory sessions at Cwm Golau Integrated Centre.
We aim to offer a range of play and learning activities in a warm and friendly atmosphere. Children are encouraged to participate in the planning of activities and the types of equipment used. Where possible the environment, activities and play opportunities are made accessible for children with specific needs.
Wwe also provide Holiday Club provision during school holidays .
All staff and volunteers support the young people to enable them to reach their full potential and we work with outside agencies in order to ensure all needs are met.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Bridging the Gap Youth is a community enterprise that provides After School Youth Club for young people aged 8-19 and is fully inclusive of young people with specific needs. Age range catered for 8 to 19 years old, under 12s may only attend for 1 hour and 59 minute


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 17:30
Dydd Mawrth 15:00 - 17:30
Dydd Mercher 15:00 - 17:30
Dydd Iau 15:00 - 17:30

  Ein costau

  • £8.00 per Sesiwn - Per session

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Greenfield School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Castle Street
Pentrebach
Merthyr Tydfil
CF48 4BNDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad