Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

AR GAU - Here We Grow Day Nursery - After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/05/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Please contact us to discuss

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

The afterschool club provides activities which are suitable for the children attending on that day. We have a wide range of creative materials that the children use. There are also board games the children have chosen and we have purchased to ensure it suits their interests. We have a large outdoor area where the children can use scooters, play football and run around with their friends. The children have been taking part in cookery, junk modelling, face painting, nail art and computer activities.

We offer school collection and wrap around depending on individual needs.
£10.50 with car pick up, / £8 for Caedraw and St Mary's.

The Nursery also runs a Holiday Club

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The club is for children aged 3 - 11 years


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:30 - 18:00
Dydd Mawrth 15:30 - 18:00
Dydd Mercher 15:30 - 18:00
Dydd Iau 15:30 - 18:00
Dydd Gwener 15:30 - 17:30

  Ein costau

 • £12.00 per Diwrnod - This is price for Caedraw and St Mary's. Additional cost for car pick up
 • £14.00 per Diwrnod - Daily cost with car pick up

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 fish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Caedraw Primary
 • Cyfarthfa Park Primary School
 • Gellifaelog Primary School
 • St.Mary's Catholic Primary
 • Ysgol Santes Tudful

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

 • We pick up from both Cyfarthfa Park Primary School and Infants Department

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ynysfach
Merthyr Tydfil
CF48 1ARDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Lifft
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad