Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Behcet's Syndrome Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Behçet’s syndrome (now known as Behçet’s disease) is a chronic condition caused by disturbances in the body’s immune system. The society aims to provide information and support for people in the UK with Behçet’s disease and for those who care for them. They offer a telephone helpline service, a regular newsletter, a range of leaflets, a personal information service and financial aid in cases of need.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Caring for all affected by this rare, complex and lifelong condition.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Kemp House
152 - 160 City Road
EC1V 2NXCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Behçet’s UK provide a telephone helpline which available between 9.00am and 5.00pm on weekdays.