Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Branching Out - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Bespoke outdoor learning and Forest School sessions to support primary aged and pre-school children.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £5 per session
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Goytre Hall Wood
Goytre
NP4 0HTDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Tuesdays 10am - 11:30am during term time. Other sessions may be available during school holidays.