Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ninian Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/03/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. We have both part time and full time places

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 44 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 44 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Over 30 years experience as day care provider, manager has 30+ years experience. We are located on the park so there is easy access to additional outside play.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The general public

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the rescource


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We close for statutory bank holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol. To and from Roath Park nursery school

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
we have a large outdoor area with an artificial grassed area
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Not at the moment due to covid restrictions
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Goldfish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Roath Park Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

40 Ninian Road
Plasnewydd
CF23 5EH

 Gallwch ymweld â ni yma:

40 Ninian Road
Plasnewydd
CF23 5EHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch