Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Happy Faces - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Elusen Plant - Codi arian ar gyfer plant gyda afiechyd, anabledd neu anfantais yng Ngogledd Cymru

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Happy Faces Shop / Headquarters
Tourist Information Kiosk
BAE COLWYN
LL28 4EPDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad