Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

ManKind Initiative - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The ManKind Initiative is a national charity (registered in 2001) providing help and information to male victims of domestic abuse and their families.

The helpline is manned by trained people who give information and support on all aspects of domestic abuse including reporting incidents, police procedures, housing, and injunctions. They signpost people to refuges, local authorities and other support services where appropriate.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Male victims of domestic abuse as well as their friends , family members and colleagues.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone is welcome to call our telephone helpline.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

The helpline is available Monday to Friday 10am to 4pm on 01823 334244

Weekdays 10am to 4pm

Confidential helpline for male victims of domestic abuse and domestic violence as well as their friends and family members

Call 999 if in immediate danger