Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cymdeithas Esgyrn Brau (Brittle Bone Society) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Cynigiwn help, cyngor a gwybodaeth i bobl sy'n dioddef gan Osteogenesis Imperfecta (Esgyrn Brau)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The Brittle Bone Society is the national charity that supports individuals and families affected by Osteogenesis Imperfecta (OI).
We’re here to help and support you and your loved ones.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Cysylltwch am fanylion

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhywun defnyddio'r gwasanaeth

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Grant-Paterson House
30 Guthrie Street
DUNDEE
DD1 5BSDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad