Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Homestead After School Club - Gresford - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 01/09/2021.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 3 blynyddoedd a 6 blynyddoedd. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 146 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 146 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Staff are of varying ages and many of them have gained vast experience from past and present job. Some of the staff have a long service record within the nursery.
Our aims - Overall - for children in our care to have the best day of their life....everyday!

At the Homestead - we aim to support our children to increase their wellbeing and be unique, happy, strong and capable individuals.

We want to help them belong, gain confidence, to be curious, get involved in what goes on around them, interact well with others, express themselves and become ready and willing to contribute to the world.

Our objectives - At the Homestead we provide a nurturing environment where children are encouraged to learn through play, discover, investigate and explore.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Open only to children who attend our Day nursery at present.
We want your child to develop a life long love for learning and enjoy a wide range of enriching experiences, to encourage them to be independent, confident and to understand just how amazing and unique they are.
Fostering good relashionships with parents/carers is really important to us as you know your child better than anyone and can help us to care for them. We encourage you to talk to us about your child's routine, likes and dislikes and we promise to always make time to truly listen to ensure we are working together to give your child their best day everyday.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed Christmas and Bank Holidays

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact the childcare provider for more information
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Chickens, wild rabbits and tortoise.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact the childcare provider for further information.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Acton Primary
  • All Saints Voluntary Aided Sch
  • Barker's Lane Cp
  • Borras Park Community Primary School
  • The Rofft Cp School
  • Wat's Dyke County Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Please enquire as transport is limited.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Homestead
Old Wrexham Road
Wrexham
LL12 8UA Hygyrchedd yr adeilad