Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Lesa’s Childcare Service - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 02/11/2017.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Church Village.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I care for children from 0 to 12 years old in my home in Church Village. I have been a childminder for 28 years and references can be viewed. I am CIW inspected and conform to all regulations and requirements as stipulated by law and the Welsh Assembly. Policies, procedures, certificates and DBS checks can be viewed. I accept childcare vouchers and I am also registered with RCT for the funding scheme. I work Monday to Friday from 7.30am to 5.30pm. I offer full and part time spaces with a drop off and pick up service from local schools and nurseries if required. I can cater for all dietary requirements and try to be flexible regarding shift workers.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 0 - 12 Years.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. I take 4 weeks holidays a year. Notice will be given.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. I pick up from nurseries and local schools and offer wrap around care.

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

I do try to accommodate shift workers.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.00 per Awr - Before and after school sessions are £6 each

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a retired guide dog as our family pet and guide dogs stay with us as part of their training.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Llanilltud Faerdref Primary
  • Ysgol Gyfun Garth Olwg
  • Local nurseriesDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch