Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Coronafeirws (COVID-19) esboniad o'r coronafeirws i blant - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Prosiect Gwydnwch fel rhan o'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu wedi creu animeiddiad fideo byr a syml hawdd ei ddeall wedi'i anelu at blant yn esbonio pam y dylai plant aros gartref yn ystod yr wythnosau hyn o'r achosion coronafirws.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant hyd at 12 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhywun defnyddio'r adnodd yma

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

 Hygyrchedd yr adeilad