Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Nevill Hall Creche - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/08/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 53 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 53 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Day Nursery Staff Qualifications: First aid qualified, all staff are qualified to NVQ Level 3 standard. All staff have food safety, safeguarding and staff prevention training.

Children attend the nursery from Abergavenny, Newport, Cardiff, Hereford, Merthyr, etc.

All the usual pre-school activities for the under 5s

Security Features: Entry phone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 08:00
08:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 08:00
08:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 08:00
08:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 08:00
08:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 08:00
08:00 - 17:30
17:30 - 18:00

7:30am - 8am and 5:30pm - 6pm are available on request.

  Ein costau

  • £36.50 per Sesiwn - 9am - 3pm day.
  • £39.50 per Diwrnod
  • £20.00 per Hanner diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Lower Ground Floor
Bron Haul, Nevill Hall Hospital
NP7 7EGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Lifft