Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Storm WCB - our voice our storm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Storm WCB (Ein Llais Ein Storm) aims to give young adults across Wales the opportunity to have their voices and opinions heard. The project uses social media to share thoughts and open discussions, create an online community and to promote services. Run in conjunction with UCAN Productions.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Blind and Partially-Sighted young people.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Open to any young people with sight loss aged between 18 to around 30 years.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit 2.2 Hastings House
Fitzalan Place
Cardiff
CF24 0BLCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday to Friday 9 am to 5 pm.