Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Meithrinfa Pontnewydd Nursery Wraparound - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 86 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 86 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

3- 4 year olds only


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Morning Wraparound 08.00am - 13.00pm £28.00
Afternoon Wraparound 11.30am - 18.00pm £35.00

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 11:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Dydd Mawrth 11:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Dydd Mercher 11:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Dydd Iau 11:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Dydd Gwener 11:30 - 18:00
08:00 - 13:00

  Ein costau

  • £35.00 per Sesiwn - Afternoon Wraparound session 11.30am - 18.00pm
  • £28.00 per Sesiwn - Morning Wrapaound session 08.00am - 13.00pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • St. Davids Cwmbran R.C. School
  • Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

40 Station Road
Pontnewydd
NP44 1NZCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad