Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Kinship - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Kinship is the national charity which champions the vital role of grandparents and the wider family in children’s lives – especially when they take on the caring role in difficult family circumstances. We do this because we want to make children’s lives better.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Grandparents raising grandchildren full-time, and all other kinship carers who are bringing up a relative or friend's child. We provide free advice and support and connect kinship carers with each other through support groups and our network.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

17 Oval Way
London
SE11 5RRCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday 10am - 3pm
Tuesday 10am - 3pm
Wednesday 10am - 3pm
Thursday 10am - 3pm
Friday 10am - 3pm
Saturday Closed
Sunday Closed