Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Free Play Network - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

The Free Play Network believes that children need better opportunities for free play - at school, in public spaces and in their communities.

The Free Play Network

- is a network of individuals and organisations committed to promoting free play opportunities for children
- supports groups providing and developing free play opportunities
- promotes free play principles and activities
- works to counter the growing restrictions on children's play

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

129 Lancaster Road
Barnet
EN4 8AJ Hygyrchedd yr adeilad