Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

CJD Support Network - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

CJD Support Network offers practical and emotional nationwide support for patients, families and professionals, affected by all strains of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). The CJD Support Network offers:

- practical and emotional support to individuals and families concerned with all forms of CJD.
- practical and emotional support to people who have been told they are at a heightened risk of CJD through blood and surgical instruments.
- emotional support for carers and to link families with similar experiences of all forms of CJD.
- financial support for families in need.
- accurate, unbiased and up to-date information and advice about all forms of CJD.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Families, patients and professions affected by Creutzfeldt-Jakob disease.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

PO Box 346
Market Drayton
TF9 4WNCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad