Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Powerhouse Dance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Offer Street Dance Classes for ages 4 years upwards in Caldicot& Chepstow. Workshops with the industries top dancers/choreographers.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £4 per class.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad