Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Bees with Alison - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Baby massage classes.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please get in touch to discuss prices.


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Wednesday mornings at Undy Memorial Hall.

Thursdays at Little Dinos Role Play Centre, Usk.

Please contact for details of times and ages.