Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Platfform - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Platfform Young People's projects are across Wales for young people aged 14 - 25. We are a mental health and social change charity and our young people's projects are uplifting and young people led and aim to inspire you to make small changes to your daily life to promote better overall health, both physically and mentally.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young People aged 14 - 25 living in Wales

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

You can self refer or be referred

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

By email anytime and we aim to reply within 24 hours