Camau cerdd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Cyfle gwych i blant ifanc ddarganfod byd cerdd mewn sesiynau hwyliog drwy ddefnyddio offerynnau, gemau, caneuon a mwy!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children from as young as 6months up to 7 years.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Sessions are held at various times and locations, please ask for further details.