Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cymdeithas Dyslexia Prydain (British Dyslexia Association) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Ein gweledigaeth yw o gymuned sy'n gyfeillgar tuag at dyslexia fydd yn galluogi rhai sy'n dioddef o dyslexia gyrraedd eu llawn potensial. Llinell gymorth ar gael.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit 6a Bracknell Beeches
Old Bracknell Lane,
BRACKNELL
RG12 7BWDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00am - 1.00pm a 1.30pm - 4.00pm.Dydd Mercher 10.00am - 1.00pm.Llinell gymorth dydd Mawrth 10.00am - 1.00pm; dydd Mercher a dydd Iau 10.00am - 3.00pm