Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cancer Research Uk - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Cancer Research UK will work alone and in partnership with others to achieve the following objectives:

- to carry out world-class research into the biology and causes of cancer;
- to develop effective treatments and improve the quality of life for cancer patients;
- to reduce the number of people getting cancer; to provide authoritative information on cancer.

Your support helps us to fund life-saving research into the causes, prevention and treatment of cancer. Without you, none of this would be possible – thank you.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Cancer Research UK Angel Building
407 St. John St
London
EC1V 4ADCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad