Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Sefydlwyd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2017 i uno ac arwain y gwaith o ddatblygu'r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol mawreddog a hirsefydlog, sef Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Mae pob un o'n cyrsiau preswyl yn dod â phobl ifanc angerddol sy'n rhannu'r un diddordebau o bob cwr o Gymru at ei gilydd i ddatblygu eu sgiliau a'u technegau creadigol drwy raglenni hyfforddi dwys, dynamig a hwyliog dan arweiniad artistiaid sydd wedi cael clod rhyngwladol, gyda pherfformiadau cyffrous i gloi'r cyrsiau.

Mae ein haelodau yn magu hyder newydd ac yn ehangu eu gorwelion drwy ddysgu mewn amgylchedd proffesiynol, ac yn cael blas heb ei ail ar y diwydiant i fireinio'r llwybr gyrfa o'u dewis yn ogystal â meithrin ymdeimlad cyfoethog o berthyn i gymuned gefnogol o ffrindiau gydol oes.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r rhai sy'n cael eu derbyn i fod yn aelodau am flwyddyn ar ôl clyweliad llwyddiannus yn cael hyfforddiant a chyfleoedd perfformio eithriadol gyda cyrsiau preswyl dwys a phleserus sy'n cael eu cynnal yn ystod gwyliau'r ysgol. Dim ond y cerddorion, actorion a dawnswyr ifanc mwyaf talentog sy'n cael eu dewis, ac mae llawer o gystadleuaeth. Fel corff sydd wedi ymrwymo i sicrhau mynediad a chynhwysiant i bawb, beth bynnag fo'u cefndir neu eu lleoliad, mae Bwrsariaeth CCIC yn sicrhau bod unigolion dawnus yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw i gymryd rhan ac i ragori.

Yr ystod oedran arferol ar gyfer yr ensembles ieuenctid cenedlaethol yw rhwng 16 a 22 oed. Efallai y byddwn yn derbyn aelodau iau i'r ensembles os bydd doniau rhyfeddol ganddyn nhw.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae ceisiadau i CCIC yn agored i bobl sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd
CF10 5AL


 Gwefan

www.ccic.org.uk


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday - Friday 09:00am - 16:00pm