Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Wrexham School Nurses Team - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Can provide children and young people with general health support, including access to sanitary hygiene products.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Prince Charles Road
Wrexham
LL13 8THDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad