Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Llaeth Babi Go Iawn - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Llaeth Babi Go Iawn yn ceisio hyrwyddo bwydo o’r fron i rieni mewn modd cynhwysol, na sy’n beirniadu. Maent yn ceisio rhoi gwybod i fenywod a’u teuluoedd am y cymorth sydd ar gael gyda bwydo o’r fron a’u caniatáu iddynt gael y cyfle gorau posib i lwyddo i fwydo o’r fron am gyn hired ag y maent yn dymuno.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhywun defnyddio'r adnodd yma

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

15 Rose Hill
Cornwall
PL29 3RLCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad