Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Community Hygiene Concern - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Community Hygiene Concern (CHC) is a not-for-profit charity set up in 1988 to protect people, especially children, and pets, from parasites commonly found in the UK.

Our current work centres on development of the Bug Busting solution to head lice and nits. Head lice produce symptoms of minor medical consequence, but cause enormous distress. Anyone with hair can catch head lice, but children are the most vulnerable. Both lice and the vendors of ‘quick fix’ products thrive in a society deskilled in rational thinking about personal parasites.

CHC’s Bug Busting programme converts anxiety into proactive prevention.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit 22
Darin Court
Crownhill
MK8 0ADDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday,10.00am,4.00pm
Tuesday,10.00am,4.00pm
Wednesday,10.00am,4.00pm
Thursday,10.00am,4.00pm
Friday,10.00am,4.00pm