Clwb Gymnasteg Bangor - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Clwb gymnasteg sydd yn agored bawb

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I bawb

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit 5
Llandygai Industrial Estate
Bangor
LL57 4YHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday: 9.30AM- 9PM
Tuesday: 9.15AM- 8PM
Wednesday: 9.30AM- 9.15PM
Thursday: 4-8PM
Friday: 9.30AM -8PM
Saturday: 9AM-5PM
Sunday: Closed