Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych Gofalwyr Ifanc WCD - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Ystyr WCD ydi Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Rydym ni’n ynganu WCD fel ‘wicked’. Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn rhan o Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys cynt).

Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn gweithio’n agos gyda sefydliadau statudol a thrydydd sector i ddarparu gwasanaethau i bobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n byw yn y rhanbarth ac yn ofalwyr. Rydym ni’n cyfleu barn gofalwyr ifanc i wneuthurwyr polisi lleol a chenedlaethol ac yn hyrwyddo hawliau gofalwyr.
Drwy ein tîm o weithwyr estyn allan, gweithwyr sesiynol a gwirfoddolwyr, rydym ni’n cefnogi gofalwyr ifanc i barhau i ofalu am eu hanwyliaid ac i ofalu amdanyn nhw eu hunain (o ran eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol).

Rydym ni’n gweithio gyda nifer o sefydliadau gwirfoddol lleol a chenedlaethol i gadw mewn cysylltiad a rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, ac rydym ni’n aelod cyswllt o Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, elusen sy’n cefnogi rhwydwaith o ganolfannau cefnogi gofalwyr eraill.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n goflau yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Marlow
South Crescent
Llandrindod Wells
LD1 5DHDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad