Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Switched on kids - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Electrical Safety First is an independent charity committed to reducing deaths and injuries through electrical accidents at home.

This site is an educational site for younger children. It explains where electricity comes from and what dangers can exist in the home through games and fun. There is also a section of information for parents and teachers.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The site is for younger children. There is also a section of information for parents and teachers.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use it.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

45 Great Guildford Street
London.
SE1 0HSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Website is always available.
Our office is open Monday to Friday from 8am to 5pm