Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Redbrook Day Nursery After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/07/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Vacancies vary. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 73 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 73 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Redbrook Nursery provides After School club for children aged 4-12 at the end of the school day.
As well as offering Full Day Care for children from birth to the age of 12, it is an approved setting for funded Early Education, provides childcare that wraps around school nursery times until the end of the school day and has a Holiday club should it be required.
It is a brand-new, spacious nursery with CCTV throughout. All children are cared for in 7 areas, equipped for different ages with appropriate activities. Nursery also has its own garden and outdoor play areas.

Experience/Training/ Qualifications: Total of 12 staff, all have mandatory First Aid, Basic Food Hygiene and Safeguarding Training and undergo training on a variety of relevant childcare subjects ranging from Level 2 to Level 7. Some staff have Basic Makaton skills.
The Inspection report can be searched :https://careinspectorate.wales/ and Estyn Education report can be viewed: https://www.estyn.gov.wales/inspection


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

 • £15.00 per Sesiwn

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

 • £15.00 - Collection from local schools

10% discount on second sibling.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please enquire with setting
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Borras Park Community Primary School
 • St Paul's Voluntary Aided
 • Ysgol Bodhyfryd
 • Ysgol Deiniol C P
 • Door to door collection available for parents who do not drive. School pick-ups can be discussed.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Bryn Lane
Wrexham Industrial Estate
Wrexham
LL13 9UTDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad