Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Children's Heart Federation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Children’s Heart Federation is a parent-led charity working with partner groups to make life better for children and young people, with acquired or congenital heart disease.

The Children's Heart Federation helps children with a heart defect and their families by providing direct support. They give information and advice (telephone helpline, fact sheets, publications and website); they provide specialist medical equipment; give out small grants to help families meet unexpected costs and organise trips that bring families together for mutual support and respite from the daily strains of life with a heart condition.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Office SB3 Dragon Enterprise Centre, Cullen Mill
Braintree Road
Witham
CM8 2DDDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday to Friday - 09:00 - 17:00