Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Playland Day Nursery Tea Time Club - Stansty - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/06/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 8 blynyddoedd. Vacancies vary, please enquire with setting.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 35 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

School children aged 4-8 after school. School aged children are cared for in separate unit from our Day Nursery preschool children.
Tea-time club fee includes high tea. Breakfast Club/ Tea-time Club fees include supervised journeys to/ from school. We also run a Holiday Club.
Experience/ Training/ Qualifications: All staff are DBS checked and attend mandatory childcare training in First Aid, Safeguarding and Food Safety. Our staff have relevant Qualifications in Childcare ranging from Level 1 to 5.

The CIW and Estyn Inspection Reports for Playland Day Nursery can be found at http://cssiw.org.uk/find-a-care-service-directory/?lang=en and http://www.estyn.gov.wales/


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. We can accommodate shift patterns within our hours when advanced notice is provided. Please ring to discuss your needs.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Playland welcomes children who use other languages.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Rhosddu County Primary
  • Ysgol Plas Coch

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

31 Stansty Road
Wrexham
LL11 2BTDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad