Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Coronafeirws (COVID-19) esboniad o'r coronafeirws i Bobl Ifanc - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Prosiect Gwydnwch fel rhan o'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu wedi creu animeiddiad fideo byr a syml hawdd ei ddeall wedi'i anelu at bobl ifanc gan esbonio pam y dylent aros gartref yn ystod yr wythnosau hyn o'r achosion o coronafirws.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant Ifanc 13+

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhywun defnyddio'r adnodd yma

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

 Hygyrchedd yr adeilad