Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Eich gwasanaethau: wedi darganfod 25

AR GAU - Canolfan Hamdden Fairwater, Fairwater - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Clwb Coed, Canolfan Integredig i Blant, Llwyncelyn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Clwb Hwyl Dydd Gwener, Eglwys Fethodistaidd Fairhill, Fairwater - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - All 2 Play 4 – Canolfan Integredig i Blant, Llwyncelyn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Ashley House, Pontnewydd - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Clwb Chwarae Lego, Neuadd Y Ddôl Werdd a Saint Derfel, Y Ddôl Werdd - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Fferm Cold Barn Trefddyn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Maes Woodlands, Pen-y-garn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Sesiynau Cynnar, Ysgol Gynradd Henllys - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Ysgol Gynradd Blenheim, Blenheim - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Ysgol Gynradd Pen-y-garn, Pen-y-garn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Ysgol Treftadaeth Wirfoddol Blaenafon, Blaenafon - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - Cwmbran Stadium Activities Sessions Summer Playscheme 2020 - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - Seibiant arbenigol/Sessiynau Seibiannau Byr -Parth Cynhwysiant ieuenctid,Canolfan Hamdeen Y Tyllgoed - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sesiwn Estyn Allan, Bryn Eithin - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

AR GAU - SESIYNAU HANNER TYMOR 2020 - Y blwch Llysiau, Y Rhodfa, Garndiffaith - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu amrywiaeth o sessiynau hwyl a rhyngweithiol yn y galon o’r cymuned. Hyrwyddo hawl pob plentyn i chwarae’n ddiogel yn eu cymuned. Beth Bynnag fo’r Tywydd! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sessiynau Gweithgareddau Ysgol Gynradd Nant Celyn - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2019 - Maes Coetiroedd Penygarn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! Dydd Llun 28 Hydref Dydd Mawrth 29 Hydreff Dydff Merhcher 30 Hydreff Dydd Iau 31 Hydreff

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Eglwys Noddfa Abersychan - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Fferm Ysgubor Oer, Y Trefddyn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Y Ganolfan Blant Integredig, Llwyncelyn - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Ysgol Gynradd Blaenafon, Blaenafon - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! I gadw lle yn y sesiwn weithgareddau, rhaid i riant/ofalwr fynychu’r sesiwn gyntaf a chwblhau’r broses gofrestru lawn. Os oes angen cefnogaeth 1:1 ar eich...

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Ysgol Gynradd Blaenafon, Blaenavon - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - Sessiynau Hanner Tymor 2020 - Ysgol Gynradd Garnteg, Garnteg - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau! DYDD LLUN 17 CHWEFROR DYDD MAWRTH 18 CHWEFROR DYDD MERCHER 19 CHWEFROR DYDD IAU 20 CHWEFROR

AR GAU - The Veg Box, Garnsychan - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!