Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd


Dangos 6 o 6 gwasanaeth

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Cardiff Steiner Parent and Toddler Groups - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gentle, structured sessions for you, your baby and toddler in Llandaff North. Our small, welcoming groups allow your child to develop and socialise in a reassuring family atmosphere. Imagination and creativity are nurtured through free play with simple, open-ended toys and natural materials. We...

Ioga rhieni a babanod - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall bod gartref wrth ofalu am fabi newydd fod yn amser unig i rieni ac felly dyna pam rydyn ni wedi mynd â'n dosbarthiadau Ioga Rhieni a Babanod ar-lein yn ystod y pandemig i roi cyfle i rieni ryngweithio ag eraill tra hefyd yn mwynhau amser bondio hyfryd gyda'r babi; symud, anadlu a gwenu eu...

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath, Penarth, Cowbridge, Ystradowen, Bridgend and Porthcawl. Classes are held in venues and also via online at home recorded classes. All of our venues ...

Turtle Tots Cardiff - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Multi Award Winning Baby & Toddler Swim School. Offering unique, family fun lessons for ages newborn to five years old. Only Baby swim school in Cardiff to allow BOTH parents in the pool* (*venue specific).